Innowacje w odnawialnych źródłach energii

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 9-10 czerwca 2022 roku w Auli Rady Wydziału IMiR pawilonu B2 w sali 110 Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Organizatorzy: Polska Izba Ekologii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczną. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energii powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki.

Dzięki tej konferencji uczestnikom przekazana zostanie potrzebna wiedza i doświadczenie w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

Adresowana jest do przedsiębiorców – instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

 


Dedykowana strona Konferencji:
www.innowacjeoze.com


Galeria:

Pełna fotorelacja dostępna jest na stronie: www.innowacjeoze.com/galeria/


Relacja wideo


Spacer 360 nakierowany na upowszechnienie nauki w temacie innowacyjnych rozwiązań OZE
Część 1
Część 2