Logo_konkurs_topten
NABÓR DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2023 R.
[TERMIN OSTATECZNY]

Konkurs TOPTEN – HACKS
Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022


Konkurs TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe prowadzony jest od 2016 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE), w ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Konkurs realizowany do 2019 roku obejmował kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. Obecnie UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, tym samym od edycji 2021, Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.


PIE_logo_max

Celem Konkursu pn. „TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022” jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku. Wybór produktów TOPTEN-HACKS 2022 oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa.

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Organizatorzy są aktualnie na etapie pozyskiwania honorowego patronatu Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej Rady Pelletu, Centrum Technologii Drewna PIT, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych stałymi biopaliwami – produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW) oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Konkurs TOPTEN-HACKS 2022 obejmuje dwie główne kategorie konkursowe:

  • Kotły c.o. tzw. zgazowujące oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania, z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem – polanami drewna, brykietem drzewnym;
  • Kotły c.o. z automatycznym zasilaniem paliwem pelletem drzewnym lub zrębkami drzewnymi oraz piece pelletowe.

W obszarze kotłów c.o. o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW powstaną dwie listy:

  1. z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem (zgazowujące);
  2. z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

W obszarze miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW powstaną dwie listy rankingowe:

  1. ogrzewaczy pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym;
  2. piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3,
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN-HACKS 2022

Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN-HACKS. Urządzenie grzewcze na stałe biopaliwa trwa do 15 stycznia 2023 r.


Osoba kontaktowa w sprawie Konkursu:
Karolina Jantczak,
Koordynator ds. administracji,
tel. 789 370 303, 501 052 979
e-mail: topten@pie.pl, pie@pie.plBaner_TOPTEN_2023
  • Udostępnij: