Mezer-Uciechowska - ekspert PIE ds. Ochrony Przyrody

50 lat pracy na rzecz terenów zieleni, architektury krajobrazu w tym obiektów zabytkowych i arborystyki od produkcji roślinnej, przez eksploatację, konserwację, budowę, nadzory, projektowanie terenów zieleni (od 38 lat), ekspertyzy dendrologiczno-przyrodnicze, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w tym na stanowiskach kierowniczych 34 lata oraz edukację.

Od 1995 r. do przejścia na emeryturę (2008r) Dyrektor Zarządu Zieleni, a następnie Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

W chwili obecnej prowadzi działalność w dziedzinie projektowania, nadzorów, ekspertyz, zarządzania i edukacji w zakresie architektury krajobrazu w tym obiektów zabytkowych i arborystyki jako właściciel „Park – Ekspert” w Pile.

  • Udostępnij: