Wojciech Główkowski Ekspert PIE ds. ochrony powietrza

Od 2014 główny specjalista w Wydziale Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

W latach 2010 – 2014 jako zastępca dyrektora wydziału ochrony środowiska ds. planów , programów i baz danych śląskiego urzędu marszałkowskiego opracowałem wytyczne (SIWZ) i źródła finansowania dla programów: ochrony środowiska, ochrony środowiska przed hałasem, gospodarki odpadami i 4 planów ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W 2009 roku współorganizowałem specjalność „Ochrona środowiska i gospodarka odpadami” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich.

Autor wielu opracowań i ekspertyz.

  • Udostępnij: