Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Adiunkt na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej. Recenzent Centrum Innowacji NOT Warszawa, ekspert projektu TAB EU (Take a Breath), ekspert „Mirror Group” projektu EU Ultra Low Dust.

Uprawnienia zawodowe:

  • Specjalność: inżynieria chemiczna i procesowa, wtórne metody ograniczania emisji zanieczyszczeń, w szczególności emisji pyłu z procesów spalania w instalacjach małej (SCIs), średniej (MCP) i dużej mocy (LCP); systemy i urządzenia w przemyśle chemicznym i energetycznym,
  • certyfikat szkolenia „Komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów technologicznych” – symulator procesowy Aspen.

Autor wielu publikacji i monografii.

  • Udostępnij: