Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Specjalista w zakresie gospodarki odpadami :

  • oceny jakościowo-ilościowe odpadów komunalnych i przemysłowych;
  • planowanie gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym i regionalnym;
  • technologie unieszkodliwiania odpadów;
  • oceny oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowisko
  • edukacja ekologiczna.

Członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Wykładowca na konferencjach poświęconych gospodarce odpadami a zwłaszcza termicznymi metodami przekształcania odpadów.

Autor wieli publikacji, referatów oraz ekspertyz.

  • Udostępnij: