Ekspert Polskiej Izby EkologiiBiegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko z listy Ministra Środowiska nr 1322 oraz Wojewody Śląskiego nr 182.

Uprawnienia do projektowania i kierowania budową z zakresie ochrony środowiska nr OŚ-IV-7210/299/84.

Autor wieli opracowań, opinii i ekspertyz.

Wieloletni właściciel Zakładu Ochrony Środowiska w Gliwicach.

  • Udostępnij: