Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”.


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również na stronie Ministerstwa: www.gov.pl.

Uwagi do w/w projektu proszę składać do 5 sierpnia 2022 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Infrastruktury.


PISMO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY


 

  • Udostępnij: