Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Od listopada 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą EkoEkspert Joanna Nawrocka z siedzibą w Gliwicach. Działalność firmy polega na świadczeniu kompleksowych usług doradczych w zakresie ochrony środowiska.

Uprawnienia zawodowe:
Licencja nr 703/OW/14 firmy PROEKORyszard Samoć w Kaliszu z dn. 31.03.2014 r. na użytkowanie oprogramowania „Operat FB” dla Windows stosowanego do obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

  • Udostępnij: