Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju ITPE,
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN”.

Uprawnienia zawodowe:

 • tłumacz techniczny Naczelnej Organizacji Technicznej NOT (dyscypliny: energetyka, ochrona środowiska),
 • certyfikat językowy Uniwersytetu w Cambridge CAE (ocena A),
  o ukończenie kursu pt.”Thermography Training Course” zakończonego egzaminem, otrzymanie certyfikatu ITC Termography Level I,
 • zarządzanie i strategiczna karta wyników, 17-18.01.2006, ZETOM Cert, Zabrze
 • utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000:2000, PFBC, Katowice 25.09.2008

Autor wielu publikacji i monografii.
Udział w towarzystwach naukowych:

 • członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk, o/ Katowice,
  o przedstawiciel Rządu RP w Europejskiej Inicjatywie Przemysłowej (EII CCS),
 • członek Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa XXIV kadencji,
 • członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
 • członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
 • członek Rady Programowej Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego, GIG
 • członek Zespołu Kwalifikacyjnego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych Głównego
  Instytutu Górnictwa.

Monografie:

 • Zuwała J.: Ocena efektów energetycznych i ekologicznych współspalania paliw kopalnych i biomasy
  w technologiach skojarzonych. Wydawnictwo „Węglogryf”, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 2013 (ISSN 1230-2643, ISBN 978-83-61126-57-7).
 • Zuwała J.: Toryfikacja biomasy do celów energetycznych. Wydawnictwo „Węglogryf”, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 2019 (ISBN 978-83-65503-19-0).
 • Udostępnij: