Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Biegły z listy Wojewody Śląskiego d/s ocen oddziaływania na środowisko (świadectwo
nr 188).

Biegły z listy Wojewody Śląskiego ds. postępowania wodnoprawnego (świadectwo nr 320).

Rzeczoznawca Majątkowy (uprawnienia nr 4301).

Partner Zarządzający – „EKOS Ochrona Środowiska” w Pszczynie.

Autor raportów, ocen, analiz, opinii i ekspertyz z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej. Zakres zrealizowanych projektów: www.ekos.net.pl

  • Udostępnij: