Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto:

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” PIE

Odbiorca: Polski Czerwony Krzyż

  • Udostępnij: