Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, licencjonowany rzeczoznawca NOT ds. Czystej Produkcji oraz rzeczoznawca SITR w specjalnościach : środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo.

Autor wieli artykułów problemowych, wydawnictw pokonferencyjnych, artykułów popularyzatorskich dotyczących prawa ochrony środowiska.

  • Udostępnij: