Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi

maciek

13 listopada 2019 – Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Celem konferencji było zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w kontekście trendów europejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówienie znaczenia i konsekwencji zmian nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Konferencja skierowana była do przedsiębiorców działających w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Panel I

 1. Otwarcie konferencji – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
 2. Wprowadzenie – Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady PIE;
 3. Aktualne problemy gospodarki odpadami. Pożądane kierunki zmian, szczególnie w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – dr Marek Goleń, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Zespołu Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urząd M. St. Warszawy; (Aktualne problemy gospodarki odpadami. Pożądane kierunki zmian, szczególnie w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – dr Marek Goleń)
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego –  Maciej Thorz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach; (Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego –  Maciej Thorz)
 5. Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Politechniki Częstochowskiej, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska; (Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz)
 6. Prawne aspekty walki z patologiami w gospodarce odpadami – dr Aleksander Marekwia, Marekwia&Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p. w Tychach. (Praca urządzenia sortującego: https://www.youtube.com/watch?v=EfTLyZuujFM
  Prawne aspekty walki z patologiami w gospodarce odpadami – dr Aleksander Marekwia)

Panel II

 1. Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach, współpraca SUEZ z UN Global Compact nad Raportem w tej sprawie – Anna Rozwadowska-Rusiniak, Rzecznik Prasowy SUEZ Polska Sp. z o.o. w Warszawie; (Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach, współpraca SUEZ z UN Global Compact nad Raportem w tej sprawie – Anna Rozwadowska-Rusiniak)
 2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie; (Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski)
 3. Szara strefa w gospodarce odpadami z perspektywy walki z przestępczością –  mł. insp. Piotr Trzciński, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie; (Szara strefa w gospodarce odpadami z perspektywy walki z przestępczością –  mł. insp. Piotr Trzciński)
 4. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Krystian Smuda, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; (Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Krystian Smuda)
 5. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami. Programy unijne – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach. (Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami. Programy unijne – dr Przemysław Jura)
Materiały pokonferencyjne

Galeria zdjęć