Konferencja kanał śląski i droga wodna górnej wisły

Kanał Śląski i droga wodna górnej Wisły – szanse i wyzwania

Iwona

W dniu 22 marca 2019 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyła się Konferencja nt. Kanał Śląski i droga wodna Górnej Wisły

Planowany rozwój żeglugi śródlądowej w naszym kraju jest szansą dla dywersyfikacji transportu i rozwoju gospodarczego. Warto przedyskutować, w szerszym – wielodyscyplinarnym oraz integrującym zagadnienia zakresie, uwarunkowania realizacji tych planów. W ten sposób wyzwania techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe ich realizacji staną się integralną częścią procesu osiągania tych celów. Taki właśnie zamysł leży u podstaw planowanej konferencji, której zakres tematyczny dostosowano do zamierzonych efektów.

ORGANIZATORZY:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląskie Centrum Wody UŚ
 • Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Polska Izba Ekologii
PROGRAM KONFERENCJI
 1. Otwarcie Konferencji. Przemówienia okolicznościowe
 2. Historia Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły – Stanisław Czaja, (Uniwersytet Śląski)
 3. Postępy w przygotowaniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej – Monika Niemiec-Butryn (Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
 4. Stan prac w zakresie opracowania koncepcji technicznej budowy Kanału Śląskiego – Dorota Dybkowska-Stefek (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)
 5. Uwarunkowania hydrologiczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły – Damian Absalon, Magdalena Matysik (Uniwersytet Śląski), Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)
 6. Prezentacja Przedsiębiorstwa Realizacyjnego INORA Sp. z o.o. pt. „Nowoczesne technologie w hydrotechnice”.
 7. Analiza przyczynowo-skutkowa zmian środowiskowych wynikających z budowy i eksploatacji Kanału Śląskiego – Andrzej Woźnica, Andrzej Pasierbiński, Bartosz Łozowski, Magdalena Matysik, Alina Urbisz, Mariola Krodkiewska (Uniwersytet Śląski), Jerzy Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska), Zbigniew Ryś (Lasy Państwowe), Piotr Kania (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego)
 8. Uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i morfodynamiczne Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej GW z uwzględnieniem działalności górnictwa węglowego – Jacek Motyka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Jacek Różkowski (Uniwersytet Śląski), Antoni Czapnik (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń)
 9. Obiekty Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły oraz hydrotechniczne uwarunkowania ich budowy i funkcjonowania – Antoni Bojarski (Politechnika Krakowska), Andrzej Siudy (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA), Maciej Wąsowski (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 10. Kanał Śląski jako jeden z elementów rozwoju transportu intermodalnego w Europie – Michał Piórecki, Radosław Radoń (PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie)
 11. Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły szansą rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski – Radosław Radoń, Małgorzata Sikora (PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie)
 12. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego oraz analiza kosztów i korzyści dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – Przemysław Rdes (Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Więcej informacji: 
http://scw.us.edu.pl/51-komunikat-ii-konferencja-kanal-slaski
http://scw.us.edu.pl/54-podzekowania-i-galeria-zdjec

Artykuł nt. Konferencji:
http://scw.us.edu.pl/images/NBI-Konferencja_Kanal_Slaski.pdf