Ekologia Nr 1/101/2022
(pdf do pobrania)

Spis treści:

Tak to się wszystko zaczęło… str. 6


Fakty i wydarzenia


„Zielone Czeki” już rozdane str. 7


Prawo i finanse


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – szanse i zagrożenia str. 9

Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia str. 11

Jaka przyszłość bezpieczeństwa energetycznego Polski? str. 12

Biomasa drzewna str. 15

Efektywność procesów gospodarki ściekami przemysłowym str. 19

Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 22


Badania i technologie


Woda a energetyka str. 26

Wody kopalniane. Szansa czy zagrożenie? str.29

Monitoring ścieków w czasie pandemii str. 32

Wykorzystać ponownie str. 35

Od antropocenu do związków krzemu str. 38


Prezentacje i współpraca


Trwa konkurs „Przedszkolaki świat sprzątają, do żółtego wyrzucają!” str. 42

„Doniesienia z PETrylandii” str. 43

EHD – Europejski Holding Doradczy str. 44

INTARG str. 45

IBC SERVICE str. 47

Zmieniamy się dla Was str. 48

Szkolenia z zakresu kontroli przestrzegania zapisów antysmogowych str. 49

 

ARCHIWALNE NUMERY „EKOLOGII”:
www.ekologia-info.com.pl

Archiwum Ekologii 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

  • Udostępnij: