O Polskiej Izbie Ekologii

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Jako organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza 117 podmiotów gospodarczych z całego kraju. Wspólnym celem przedsiębiorstw, biur projektowych i instytutów badawczych, skupionych w Izbie jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju.
W ciągu 15 lat działalności Izba  wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazuje skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.
Poprzez współpracę z Ministerstwem Środowiska Członkowie Izby mogą skutecznie wpływać na kształt tworzonego prawa w tej dziedzinie. Dużą rolę w tym procesie odgrywa siedemdziesiecio osobowe gremium ekspertów PIE...
 
Czytaj więcej

Aktualności

Newsletter