Ekspert Polskiej Izby Ekologii

Magister Inżynier budownictwa wodnego, Inżynier urządzeń sanitarnych.

Posiada :

  • uprawnienia do projektowania i wykonawstwa w specjalności technicznobudowlanej inżynierii sanitarnej bez ograniczeń;
  • rzeczoznawca w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji wsi NOT-SITWiM
  • Ekspert Polskiej Izby Ekologii – Kategoria Gospodarka wodno-ściekowa
  • Udostępnij: