Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej.

Autor licznych publikacji i ekspertyz dotyczących oddziaływania na środowisko.

Członek NOT-SITPChem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań środowiskowych (emisja do powietrza, wody, gleb), opracowywania i weryfikacji raportów OOŚ, inwentaryzacji przyrodniczych, prowadzenia nadzorów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych.

  • Udostępnij: