Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Profesor, główny specjalista Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy Katowice.

Profesor emerytowany Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Specjalista z zakresu eksploatacji odkrywkowej, ochrony środowiska w górnictwie, gospodarki odpadami oraz zagospodarowania surowców mineralnych.

Posiada znaczący dorobek publikacyjny, w tym projekty i prace naukowo-badawcze z zakresu gospodarki odpadami w górnictwie.

  • Udostępnij: