Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska o specjalności gospodarka odpadami.

Zatrudniony w Politechnice Częstochowskiej, Instytut Inżynierii Środowiska, jako asystent. Autor wielu ekspertyz, ocen, i raportów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Posiada znaczny dorobek publikacyjny w zakresie gospodarki odpadami.

  • Udostępnij: