Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu i kierowaniu realizacją projektów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego od 17 września 2008 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Autor licznych projektów w zakresie gospodarki odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową na Śląsku.

Autor i współautor projektów, w tym dokumentacji środowiskowych realizowanych wg procedur unijnych, w tym procedur OOŚ zatwierdzonych przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Spójności.

Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  • Udostępnij: