Ryszard Wasielewski Ekspert PIE ds. gospodarki odpadami

Adiunkt w Centrum Badań Technologicznych ICHPW. Autor wielu publikacji oraz współautor rozdziałów w licznych monografiach. Uczestnik Konferencji i Seminariów Naukowo-Technicznych z dziedziny gospodarki odpadami.

Uprawnienia zawodowe:

 • specjalizacja inżynierska FSNT NOT – I stopnia w dziedzinie ochrony środowiska
 • ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych ETV (wykorzystanie energii z odpadów, paliwa z odpadów)

Wybrane publikacje:

 • Wasielewski R., Sobolewski A.: Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła, Przemysł Chemiczny, 94 (4), 2015, s.1000-1005
 • Wasielewski R., Bałazińska M.: „Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2018, (21), 1, s.129-142.
 • Wasielewski R., Głód K. Telenga-Kopyczyńska J.: Energy and emission aspects of co-combustion solid recovered fuel with coal in a stoker boiler, E3S Web of Conferences, 28, 01037, (2018), Air Protection in Theory and Practice.
 • Lasek J., Hrycko P., Wasielewski R., Kopczyński M., Bodora K., Kaczmarzyk G., Adamczyk M., Combustion of micro wax from polyethylene pyrolysis, Combustion Science and Technology, 2018, 190, 7, s.1246-1258
 • Wasielewski R.: Energetyczne wykorzystanie odpadów płyt drewnopochodnych, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2019, 21(1), s.1-8
 • Wasielewski R., Nowak M.: Alternative fuel market in Poland, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2019, 22, 1, s.81-96
 • Wasielewski R., Głód K.: Emission results of combustion process of fatty acids distillation residue in an oil boiler – comparison to heavy fuel oil. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2020, vol 29(1), issue 87, s.
 • Wasielewski R., Wojtaszek M, Plis A.: Investigation of fly ash from co-combustion of alternative fuel (SRF) with hard coal in a stoker boiler, Archives of Environmental Protection, 2020,
 • Wojtaszek M., Wasielewski R.: The use of waste ion exchange resins as components of the coal charge for the production of metallurgical coke, Fuel, 2021, 286(1), s.119249.
 • Udostępnij: