W maju 2020 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach pt.:

„Stan obecny i prognozowany w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie śląskim w kontekście wprowadzenia termicznego przekształcania kalorycznych odpadów resztkowych”

Autorzy:

dr Lidia Sieja oraz mgr inż. Mariusz Kalisz

(pdf do pobrania)

W raporcie przedstawiono aktualną sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie śląskim, a zawarty w nim materiał stanowić może punkt wyjścia do dalszych dyskusji jak również pilnych działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym każdy strumień tych odpadów znajduje zagospodarowanie właściwe z punktu widzenia prawa i wymogów środowiska.

  • Udostępnij: