Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.bip.mos.gov.pl.

Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 8 lipca 2022 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA


 

 

  • Udostępnij: