Informujemy, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: www.legislacja.rcl.gov.pl

Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 13 lipca 2022 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA


 

 

  • Udostępnij: