Od roku 2012 roku związana z zagospodarowywaniem odpadów, specjalizująca się w wykorzystywaniu odpadów metodą R10 polegającej na obróbce odpadów na powierzchni ziemi przynoszącej korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Swoje wykształcenie i doświadczenie analityczne wykorzystuje w pracy związanej z odpadami, aby wdrażać rozwiązania, które są najekonomiczniejsze dla klientów, zawsze analizując różne warianty.
W latach 2011-2012 opublikowała w ramach pracy magisterskiej pionierskie opracowanie i wdrożenie Balanced scorecard w gospodarstwie rolnym.
W roku 2013 stworzyła opracowanie, i na bieżąco aktualizuje, dotyczące możliwości stosowanie w rolnictwie osadów komunalnych oraz zakładowych wraz z obliczaniem dawek pokarmowych oraz wprowadzanych metali ciężkich do gleby, które do obecnego czasu wykorzystywane jest w pracy. W roku 2021 rozszerzyła opracowanie o komposty niespełniające wymogów oraz popioły.
Opracowała i otrzymała (będąc właścicielem i wcześniej współwłaścicielem) ponad 25 decyzji na przetwarzanie odpadów metodą R10 oraz w roku 2015 opracowała, wdrożyła i doprowadziła do wydania decyzji w zakresie przetwarzania odpadów wapiennych na nawóz metodą R5, dla której następnie opatentowała w tym zakresie wzór przemysłowy.
W roku 2015 rozpoczęła prace nad nawozem z osadów ściekowych, które w 2016 roku zostały potwierdzone pozytywnie (z lepszymi wynikami od pełnej dawki nawozów sztucznych) przez jednostkę Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, w roku 2021 ponownie wróciła do pracy nad projektem wprowadzając modyfikację maszyny oraz składu, aby osiągnąć lepsze wyniki.
W trakcie całej działalności w zakresie przetwarzania odpadów niejednokrotnie inicjowała i pomyślnie optymalizowała wspólnie z wytwórcami odpadów sposoby odbiorów i zagospodarowywania odpadów na oczyszczalniach.
W roku 2019 zainicjowała i pomogła opracować aplikację MBDO, która jest dostępna w wersji komercyjnej, z której cały czas korzysta w firmie, będąc w pełni przygotowaną na wejście BDO oraz bezpieczną pracę w czasie pandemii.

  • Udostępnij: