Marcin Woch - ekspert PIE ds. Ochrony Przyrody

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji Nauki Polskiej i Narodowej Agencji Wymiany Narodowej. Superrecenzent Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie. Autor publikacji w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych związanych z ekologią terenów uprzemysłowionych i rekultywacją, a także zmianami w ekosystemie w wyniku inwazji gatunków obcych.

Wykaz publikacji na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Woch2

  • Udostępnij: