Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Zatrudniony w firmie Scott Wilson Sp. z o.o. w Poznaniu jako Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska. Koordynuje prace interdyscyplinarnego zespołu realizującego opracowania z zakresu ochrony środowiska.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii w specjalności „Raporty w sprawie ocen oddziaływania na środowisko”, a także „Ochrona przed hałasem i wibracjami”.

Autor i współautor wielu publikacji, ekspertyz, raportów i opinii.

  • Udostępnij: