Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Doktor habilitowany nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia. Adiunkt w Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński Adiunkt, Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej.

Rzeczoznawca ds. programów kształcenia ogólnego w zakresie edukacji ekologicznej przy Ministerstwie Edukacji

Konsultant ds. społecznych aspektów ochrony przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Trener Szkoleń (4 poziom profilu kompetencji trenerskich Europejskich Ram Kwalifikacji)

  • Udostępnij: