Ekspert Polskiej Izby Ekologii Współwłaściciel firmy ROT Recycling Odpady Technologie w Gliwicach,

Uprawnienia: biegły z listy Ministra Środowiska oraz Wojewody Śląskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Autor wielu ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki odpadami oraz opracowań usuwania wyrobów zawierających azbest.

  • Udostępnij: