Ekspert Polskiej Izby EkologiiAbsolwent Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. „Jana i Jędrzeja Śniadeckich„ w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami organicznymi, mineralnymi i komunalnymi osadami ściekowymi. Projektuje i tworzy plany zagospodarowania odpadów organicznych i mineralnych. Posiada w swoim dorobku wdrożenia i ekspertyzy dla zakładów komunalnych, energetycznych, chemicznych i petrochemicznych.

  • Udostępnij: