dr inż. Krystyna Kubica Ekspert PIE ds. ochrony powietrza

Specjalista w dziedzinie: fizykochemii i technologii energochemicznego wykorzystania paliw kopalnych i odnawialnych (biomasy), zwłaszcza spalania w instalacjach małej mocy, ukierunkowanych na optymalizację procesową i ekologiczną – minimalizację emisji zanieczyszczeń (BAT, BNAT); metod technicznych i pozatechnicznych ograniczania emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w instalacjach małej mocy.

Wieloletni dyrektor Zakładu Fizykochemii i Energetycznego Przetwórstwa Paliw Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, pracownik nb. ITC WIŚiE Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wykładowca w WSzEiA w Bytomiu, specjalista KOBIZE IOŚ PIB; stypendysta Uniwersytetu w Leeds UK, stypendysta IES JRC EU.

Autor i kierownik wielu projektów naukowobadawczych i badawczo-wdrożeniowych, finansowanych z programów KBN, NCBiR, WFOŚiGW, NFOŚiGW, programów UE THERMIE. JOULI E, INCO-COPRENICUS, PHARE, 5FP i 6FP, a także finansowanych ze źródeł DG TREN KE UE. Członek Zespołu Ekspertów CI NOT ds. ds. projektów celowych dla MŚP, ze środków budżetowych na naukę w latach 2009-2013. Członek m. innymi Komitetu Monitorującego RPO Woj. Śląskiego (2007-2013), Kapituły Zielonych Czeków WFOŚiGW w Katowicach (2002 – 2011), Kapituły EKOLAURY PIE od 2005. Inicjator i koordynator Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, (2016-2019)l, www.topten.info.pl. Autor i współautor ponad 25 rozdziałów w monografiach naukowych i naukowo-technicznych i poradników naukowo – technicznych, w tym w tym rozdziału 1.A.4 Small Combustion EIG EMEP/EEA oraz ponad 190 publikacji czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 200 prac prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, oraz wielu patentów. Ekspert MŚ w pracach 2015 w pracach  KR KE (UE), ds. ustalenia wymogów Dyrektywy PE i Rady 2009/125/WE z 21.10.2009 r. w/s urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

  • Udostępnij: