Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: www.legislacja.rcl.gov.pl.

Uwagi do w/w projektu proszę składać do 10 sierpnia 2022 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA


 

  • Udostępnij: