Informujemy, że Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również w Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce Strategie, plany, programy, w sekcji Krajowy plan gospodarki odpadami: www.bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/

Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 23 grudnia 2020 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA


  • Udostępnij: