Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania poziomu składowania.


TEKST PROJEKTU

Uzasadnienie projektu


Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji: www.legislacja.rcl.gov.pl.

Uwagi do w/w projektu proszę składać w formie TABELI do 19 września 2022 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA


 

  • Udostępnij: