Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi


TEKST PROJEKTU


Projekt jest zamieszczony również na stronie Ministerstwa: www.legislacja.rcl.gov.pl.

Uwagi do w/w projektu proszę składać w formie TABELI do 4 sierpnia 2023 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Klimatu i Środowiska.


PISMO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA


 

  • Udostępnij: