Ekspert Polskiej Izby Ekologii

Adiunkt, Kierownik Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki ITPE. Od 2001 r. wykonawca, następnie osoba nadzorująca badania energetyczno-emisyjne kotłów c.o. oraz innych urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe oraz paliw stałych (węglowych i biomasowych) dla ogrzewnictwa indywidualnego i komunalnego.

Autorka wielu publikacji z dziedzin:

  • badań energetyczno-emisyjnych oraz procesowych spalania paliw stałych
  • modernizacji konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy, analizy procesu spalania i eksploatacji kotłów c.o. w warunkach rzeczywistych
  • badań laboratoryjnych i poligonowych niskoemisyjnych paliw stałych
  • badań energetyczno-emisyjnych oraz procesowych spalania paliw ciekłych
  • badań energetyczno-emisyjnych instalacji zgazowania z reaktorem GAZELA

Organizatorka cyklicznej konferencji naukowo-technicznej „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”.

Ekspert weryfikujących wnioski wpisywane na listę niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe dla Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  • Udostępnij: