mgr Jędrzej Klatka - Ekspert PIE ds. prawa ochrony środowiskaRadca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach. Autor kilkudziesięciu ekspertyz prawnych z dziedziny Prawo ochrony środowiska.
Prowadzi warsztaty, wykłady i szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska.

Współautor publikacji „Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji”, „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – poradnik dla gmin”.

  • Udostępnij: