Ekspert Polskiej Izby EkologiiEkspert PIE w dziedzinie gospodarka wodno-ściekowa. Technolog, projektant, koordynator badań, konsultant.

Posiada szeroką wiedzę w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Praca w grupie specjalistów Politechniki Śląskiej.

Autor wielu opracowań, opinii, ekspertyz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

  • Udostępnij: