Ekspert Polskiej Izby Ekologii

Adiunkt Katedry Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Współautorka audytów komunalnych oczyszczalni ścieków w Kętach, Ornotowicach, Suszcu oraz Wojewódzkiego planu zagospodarowania osadów ściekowych opracowanego dla województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz licznych ekspertyz dot. oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Autorka 70 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Prelegent kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych.

  • Udostępnij: