Ekspert Polskiej Izby Ekologii
Kierownik Zespołu Pracowni Projektowej, Inspektor Nadzoru ds. Ochrony Środowiska i Przyrody Lafrentz Polska Sp. z o.o.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się przygotowaniem materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia jak i raportów o oddziaływaniu na środowisko. Wielokrotnie przygotowywała także plany wyrębu drzew oraz projekt nasadzeń zieleni przydrożnej, projekty zagospodarowania Miejsc Obsługi Podróżnych oraz analizy środowiskowe.

Autorka wielu publikacji, prac naukowych, badawczych i ekspertyz.

  • Udostępnij: