18Nov 2020

8:00am-4:00pm

Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

Katowice

23Sep 2020

8:00am-4:00pm

Prawo ochrony środowiska - kompendium wiedzy

Katowice