Ekspert Polskiej Izby EkologiiPonad 20 lat prowadził zakład pielęgnacji drzew, obecnie prowadzi działalność gospodarczą o charakterze konsultingowym i nadzory inwestycyjne.

Wykonuje inwentaryzacje i projekty gospodarki drzewostanem parkowym, ze specjalnością – Parki i obiekty zabytkowe.

Autor wielu ekspertyz i opinii dendrologicznych.

  • Udostępnij: