Ukończył Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnik Poznańskiej. Wieloletni pracownik naukowy Katedry Techniki Cieplnej, specjalista w dziedzinie optymalizacji procesów spalania paliw stałych a także regulacji i automatyzacji procesów energetycznych.
Od 2002 roku nieprzerwanie związany z branżą urządzeń grzewczych na paliwa stałe, mających zastosowanie w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym.
Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, monografii i ekspertyz.
Twórca patentów i wdrożeń przemysłowych z zakresu techniki grzewczej. Posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, zdobyte podczas staży zagranicznych w takich ośrodkach jak: TU Berlin, Boston College, TU Dresden czy Freie Universitat Berlin. Kierownik i główny wykonawca wielu krajowych projektów badawczo-rozwojowych.
Wykładowca akademicki, promotor i opiekun kilkudziesięciu prac inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Ekspert zewnętrzny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i biegły sądowy z zakresu optymalizacji procesu spalania.
Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy BRAGER Sp. z o.o., jednego z czołowych producentów urządzeń sterujących i optymalizujących procesy spalania paliw stałych oraz rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

  • Udostępnij: