Ekspert Polskiej Izby EkologiiUkończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność specjalność – inżynieria chemiczna.

Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Autor kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji to: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami.

  • Udostępnij: