"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr hab. inż. Jurand Bień – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr inż. Leon Kurczabiński – Ekspert PIE
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Misiołek – prof. WSZOP, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Nauka i polityka str. 5

Fakty i wydarzenia
Polityka ekologiczna państwa 2030 str. 8
Dwadzieścia lat Polskiej Izby Ekologii (1999-2019) str. 10
Bezpiecznie, czyli jak? str. 12
Wczoraj, dziś i jutro str. 15
Zarządzanie strategiczne str. 17
Wiadomości str. 18

Prawo i finanse
Przyczyny patologii w gospodarce odpadami str. 19
Konflikty w systemie gospodarki odpadami str. 22

Badania i technologie
Nowa ekologia. Historia, teraźniejszość, wyzwania antropocenu str. 24
Niewidzialne cząsteczki? (część II) str. 27
O toryfikacji odpadów komunalnych str. 31
Dobra praktyka str. 35

Prezentacje i współpraca
Forum Paliw Alternatywnych str. 37
Czym są zrównoważone opakowania i jak je segregować? str. 38
Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach str. 40
Kolejna realizacja PPP: nowa oczyszczalnia ścieków w Mławie str. 41

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)