"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr inż. Jurand Bień – Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr inż. Leon Kurczabiński – Ekspert PIE
 • dr hab. Andrzej Misiołek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

Fakty i wydarzenia
Antropocen - epoka człowieka str. 5
Potrzebna i pożyteczna książka str. 7
Ważne pytania str. 9
Razem zrobimy więcej str. 12
Działania, finansowanie, technologie dla czystego powietrza str. 13
Przeszłość, dziś i jutro polskich rzek str. 16
Wiadomości str. 19

Prawo i finanse
Niebieska gospodarka, czyli jak skutecznie korzystać z wody? str. 20
Odnawialne źródła energii - ochrona powietrza - ochrona klimatu str. 23

Badania i technologie
Budowanie społecznej świadomości rzeki str. 27
Społeczna i środowiskowa rola stawów rybnych str. 31
Połączyć naukę z gospodarką str. 34

Prezentacje i współpraca
Problem dla samorządów, podwyżki dla mieszkańców str. 38
Warto tam być! str. 40
Cztery kroki do zmiany jakości powietrza str. 41

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)