"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • dr hab. inż. Jurand Bień (Przewodniczący Rady Programowej) – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Misiołek – prof. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr hab. Lech Witkowski - Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr hab. inż. Jan Skowronek

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Partnerstwo powszechnie potrzebne str. 5

Fakty i wydarzenia
Apel Stulecia Polskiej Ochrony Środowiska str. 8
W zgodzie ze statutem str. 11
Nasza cenna woda str. 13
Wiadomości str. 15

Prawo i finanse
Inwestycje przedsiębiorstw w partnerstwie z samorządami str. 17
Resortowy galimatias str. 19
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 23
Nauka, ekologia... polityka str. 26
Konieczne działania w sektorze komunalno-bytowym (część I) str. 29


Badania i technologie
Osady ściekowe pod lupą str. 33
Raport o odpadach str. 37

Prezentacje i współpraca
Kolejny ITPOK w Europie w formule PPP str. 39 


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)