"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE IV, V i VI kadencji (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr hab. inż. Jurand Bień – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Misiołek – prof. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr hab. Lech Witkowski - Akademia Pomorska w Słupsku

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Punkt krytyczny str. 5

Fakty i wydarzenia
Klimatyczna katastrofa str. 9
Ekologia po koronawirusie COVID-19 str. 11
Nowe zadania str. 14
Zasada odpowiedzialności i post str. 15
Wiadomości str. 19

Prawo i finanse
W trosce o czystsze powietrze str. 21
Z
miany w zakresie wymogów
dla kotłów na paliwa stałe str. 24

Badania i technologie
Dzwon na trwogę str. 26
Leki – czy tylko w organizmach? str. 29
Dbajmy o stare studnie str. 33

Prezentacje i współpraca
Innowacje motorem (eko)gospodarki str. 36
Małopolanie odetchną pełną piersią?
Pomóc ma Program ochrony powietrza str. 37
Odnawialne źródła energii szansą
na poprawę jakości powietrza w Małopolsce str. 39
Nowa korzyść str. 41


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)