"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 3/83/2017
(pdf do pobrania)


 
 

Spis treści:

EkoRozmowa
Niebezpieczne oddychanie str.5

Fakty i wydarzenia

Chiny. Innowacyjny zielony rozwój str. 9
STOP SMOG str. 11 
Prawo i finanse
Czy to koniec energetyki odnawialnej w Polsce? str. 12
Trzeba wreszcie wziąć głęboki oddech... str. 15
"Złe powietrze" nad Europą str. 19
Kontrola ważna dla zdrowia str. 22
Nowe regulacje prawne dotyczące przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa str. 25

Badania i technologie
Czym współcześnie jest filozofia przyrody? str. 27
Efektywność energetyczna "po japońsku" str. 30
Prezentacje i współpraca
Z życia członków Polskiej Izby Ekologii str. 33
Odważnie wybieramy modele biznesowe nowych przedsięwzięć str. 35
Różnimy się od innych str. 36 
Wiadomości 38

 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)