"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr inż. Jurand Bień – Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr inż. Leon Kurczabiński – Ekspert PIE
 • dr hab. Andrzej Misiołek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


 

Dodatek Specjalny do EKOLOGII nr 4/88/2018

(pdf do pobrania)

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Klimatyczne wyzwania str. 6

Fakty i wydarzenia
Nauka o klimacie str. 10
Preludium do Szczytu str. 12
Kluczem do sukcesu są ludzie str. 16
Dyskusja o wodzie str. 17
Katowice najbardziej ekologicznym miastem w Polsce str. 18
Katowice gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ str. 19
Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko str. 20
Wiadomości str. 21
Nowoczesne technologie i procesy ochrony powietrza wciąż bardzo potrzebne str. 22

Prawo i finanse
Dylematy i nadzieje str. 24
Klimatyczny pacer od Kioto do Katowic... str. 27
Kilka uwag na temat zasad przyznawania pomocy w ramach programu Czyste powietrze str. 30

Badania i technologie
Adaptacja do zmian klimatu str. 32
NIE dla smogu! str. 35
Wiarygodna stacja pomiarowa jakości powietrza str. 37

Prezentacje i współpraca
Scale for Good str. 41
Producers of water and beverages "Act with imPETus!" str. 45
Ekologiczne aspekty działalności HALDEX S.A. dla przemysłu wydobywczego i dla Śląska str. 46
Bank Ochrony Środwiska - ekologia w DNA str. 48
Stawiamy na samowystarczalność str. 50
Gdy hacker zagląda do śmietnika, czyli blockchain w gospodarce odpadami str. 52
 


Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)