"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 2/86/2018 
(pdf do pobrania)


 
 

 

Spis treści:

Fakty i wydarzenia
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce str. 5
Zielona Gala str. 7 
Circular economy przestała być utopią str. 9
Prawo i finanse
Dobrostan, dobrobyt i bezpieczeństwo str. 12
Circular economy – nowym wyzwaniem Unii Europejskiej str. 15
Wyzwania w finansowaniu inwestycji środowiskowych ze środków publicznych str. 18
Sieć monitorowania powietrza i powiadamianie „od kuchni” str. 20
Najkrótsza droga nie zawsze jest najlepsza... str. 23
Dlaczego w Polsce płoną odpady? str. 26

Badania i technologie
Zrównoważona rzeczywistość str. 28
BATAs – inwestycje KGHM w ekologię str. 32
Prezentacje i współpraca
Nauka dla praktyki str. 34
Biznes nie lubi marnotrawstwa str. 35
Nieużytki mogą stać się użyteczne str. 37
Wiadomości str. 38


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)