"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 1/81/2017
(pdf do pobrania)


 
 

Spis treści:

EkoRozmowa
Rady na odpady str.5

Fakty i wydarzenia

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie str. 8
NIE dla smogu str. 10


Prezentacje i współpraca
Szansa, którą musimy wykorzystać str. 14
Ochrona środowiska w energetyce i ciepłownictwie str. 17
Jest alternatywa str. 20 
Lista ważna dla wszystkich str. 23

Prawo i finanse
Globalne zagrożenia a odpowiedzialność za przyszłe pokolenia str. 24
Mała wielka rzecz str. 26
Odzyskać, przetworzyć i wykorzystać str. 28
Modele zrównoważonego biznesu przedsiębiorstw str. 31
Wielkie cięcie? str. 33

Badania i technologie
Więcej światła w ochronie środowiska str. 35

 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 
 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)