"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 1/85/2018 
(pdf do pobrania)


 
 


 

Spis treści:

EkoRozmowa
Trzeba tylko chcieć str.5

Fakty i wydarzenia

Proekologiczne odnawialne źródła energii str. 9
Woda to życie i bezpieczeństwo str. 11
To już 25 lat! str. 14
Przestroga naukowcówz całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie str. 15
Odmienione Katowice szykują się na szczyt klimatyczny str. 17
Pomoc, wsparcie i... kontrola str. 18  
Prawo i finanse
Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne problemy walki ze smogiem str. 19
W ONZ o czystej energii str. 22
Węgiel czy wiatr? str. 24
Lex imperfecta str. 27

Badania i technologie
Okiem biologa... str. 29
Prezentacje i współpraca
REKOPOL str. 33
Komfortowo i bezpiecznie str. 35
Czy można się ogrzać ciepłem z odpadów? 
str. 37
Jubileusz 20-lecia Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. str. 39
SUEZ str. 40 
Wiadomości str. 42


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)