"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień – Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok
  • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński – Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
  • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 3/87/2018 
(pdf do pobrania)


 

 

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Dużo jeszcze przed nami str. 5

Fakty i wydarzenia

Tajemnicze życie grzybów str. 8
Bilans 25-lecia str. 10 
Black to green str. 12
W trosce o ochronę powietrza str. 13
Prawo i finanse
Czy powstanie Polski Alarm Odpadowy? str. 14
Zrozumieć ekologię... str. 17
Nowelizacja regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami str. 20
Dla regionu i dla kraju str. 22

Badania i technologie
Profesje społeczne versus ekologia kultury str. 23
Prezentacje i współpraca
Edukacja kształtuje świadomość str. 27
Niestandardowo i pod prąd str. 31
Zmiana ustawy o odpadach str. 33
Producenci wody i napojów "Działają z imPETem" str. 35
Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania str.36
Wiadomości 
str. 38


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)