"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr hab. inż. Jurand Bień – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Misiołek – prof. WSZOP, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Kontrrewolucja śmieciowa? str. 5

Fakty i wydarzenia
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych str. 8
Ekolaury AD 2019 rozdane str. 10
To już dwadzieścia lat str. 15
Rady na odpady str. 17
Świadomość, wymiana doświadczeń i współpraca str. 20
Wiadomości str. 22

Prawo i finanse
Smog – czy znaczenie pojęć ma sens? str. 23
Neutralność klimatyczna czy Europejski Zielony Ład? str. 26
Uciążliwości zapachowe
w świetle wybranych regulacji prawnych str. 29
Poprawa jakości powietrza,
przeciwdziałanie zmianom klimatu str. 31

Badania i technologie
Środowiskowe aspekty elektromobilności str. 35

Prezentacje i współpraca
Przywództwo poprzez różnorodność i integrację str. 39


 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)