"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 4/84/2017
(pdf do pobrania)


 
 
 

Dodatek Specjalny do EKOLOGII nr 4/84/2017
(pdf do pobrania)


 

Spis treści:

EkoRozmowa
Z myślą o przyszłości str.5

Fakty i wydarzenia

Nowe Prawo wodne. Przegląd problematyki str. 7
Nadszedł czas na przyspieszenie str. 9 
"Złoty trójkąt" str. 12
Mamy wielu przyjaciół str. 13
Droga do sukcesu str. 14
Z deszczu i ze śniegu str. 18  
Prawo i finanse
Jest jeszcze wiele pytań str. 19
Dostęp do wody pod ochroną prawa str. 22
Nowe regulacje prawne dotyczące wymagań dla kotłów na paliwa stałe str. 25

Badania i technologie
Potrzeba społecznego dialogu w działaniach lokalnych str. 27
Koks opałowy w walce z niską emisją str. 30
Prezentacje i współpraca
Nie lubimy fajerwerków str. 32
Co nas czeka w 2018 roku? str. 34
Innowacje, zrównoważony rozwój i partnerstwa str. 36 
Wiadomości str. 38

 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)