"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
  • dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • dr Jerzy Kopyczok - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  • dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE
  • dr inż. Leon Kurczabiński - Ekspert PIE
  • dr hab. Andrzej Misiołek - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Magdalena Ligus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
  • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny


EKOLOGIA Nr 2/82/2017
(pdf do pobrania)


 
 

Spis treści:

EkoRozmowa
Jestem z miasta... str.5

Fakty i wydarzenia

Zielona filozofia str. 8
Wiadomości str. 10 

Kolor nadziei str. 11
Patrząc w przyszłość str. 13
Odpady po raz trzeci str. 14
Ochrona środowiska - problemy i możliwości str. 17
Smart City szansą dla środowiska str. 18
Ekologia wobec uzależnień cywilizacyjnych str. 19


Prezentacje i współpraca
W Elektrowni Łaziska jest moc str. 23
Drugie życie Śląska str. 26
Przemyśl i przeprojektów przyszłość str. 29 
Drzewo jest jak człowiek str. 31
Mity i fakty str. 32

Prawo i finanse
Najwyższy czas na zmiany str. 34
Smart cities - koncepcja inteligentnych miast str. 37
Dokumenty to nie wszystko... str. 40
Regulacje prawne dotyczące przemieszczania odpadów str. 42

Badania i technologie
Skazani na hałas? str. 44
Aż strach oddychać str. 48

 

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 
 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)