"Ekologia"


Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii. Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
„Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 


Rada Programowa:

 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE (Przewodniczący Rady Programowej)
 • dr inż. Jurand Bień – prof. Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • dr Jerzy Kopyczok
 • dr inż. Krystyna Kubica – Ekspert PIE
 • dr inż. Leon Kurczabiński – Ekspert PIE
 • dr hab. Andrzej Misiołek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr Magdalena Ligus – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk – Politechnika Śląska

Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.

Ewelina Sygulska - Redaktor Naczelny

 

Spis treści:

EkoRozmowa
Jakiego świata chcemy? str. 5

Fakty i wydarzenia
Bezpieczeństwo ekologiczne str. 8
Wszystko jest z wody... str. 10
Jubileusz czas zacząć! str. 12
Jeżeli nie wy, to kto? str. 13
Dyskusja o przyszłości str. 15
Wiadomości str. 16

Prawo i finanse
Wiele pytań, jeden cel... str. 18
Europejskie bezpieczeństwo ekologiczne str. 22
Ograniczona sukcesja str. 25

Badania i technologie
Niewidzialne cząsteczki? str. 28
Innowacje w ochronie środowiska str. 32

Prezentacje i współpraca
Energia ze słońca pomoże ustabilizować opłaty za prąd w firmie str. 34
Opakowania w perspektywnie 2030 roku str. 35
Odpady a bezpieczeństwo ekologiczne w mieście str. 37

Archiwalne numery Ekologii (zobacz...) 

Recenzje "Ekologii":
(PDF do pobrania)