Ekolaury

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła XV edycję Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2016”!
 
  Polska Izba Ekologii, z sukcesem, od 2002 roku organizuje Konkurs „EKOLAURY PIE”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i ich związków, instytucji ochrony środowiska oraz organizacji pozarządowych, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 

  Celem Konkursu jest:
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej,
 • wyróżnianie podmiotów  zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Terminarz XV edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2016”:
 • marzec 2016 r.                   - ogłoszenie XV edycji Konkursu;
 • do 30 lipca 2016 r.             - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2016 r.         - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2016 r.         - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września 2016 r.        - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • 26 października 2016 r.   - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
 
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia!

ORGANIZATOR

T/F: (32) 253 51 55
T: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl