Ekolaury

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłasza XV edycję Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2016”!
 
  Polska Izba Ekologii, z sukcesem, od 2002 roku organizuje Konkurs „EKOLAURY PIE”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i ich związków, instytucji ochrony środowiska oraz organizacji pozarządowych, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 

  Celem Konkursu jest:
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej,
 • wyróżnianie podmiotów  zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Terminarz XV edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2016”:
 • marzec 2016 r.                - ogłoszenie XV edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2016 r.  - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE;
 • do 15 lipca 2016 r.          - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpień 2016 r.      - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 wrzesień 2016 r.     - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2016 r.          - ogłoszenie wyników podczas  uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
 
Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres biura PIE
(ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice).

Formularz zgłoszeniowy
(doc do pobrania)

Więcej informacji:
http://www.pie.pl/aktualnosci.html
 
    Regulamin Konkursu EKOLAURY PIE 2016 (pdf)

ORGANIZATOR

POLSKA IZBA EKOLOGII
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice

T/F: (32) 253 51 55
T: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl