Ekolaury

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła XVI edycję Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017”!
 
  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:
 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
oraz:
 • Czystsza Produkcja (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego). 
  Terminarz:
 • marzec 2017 r.                   - ogłoszenie XVI edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2017 r.     - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE;
 • do 15 lipca 2017 r.             - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2017 r.         - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września 2017 r.        - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2017 r.             - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu EKOLAURY PIE 2017 (pdf do pobrania).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Biura Zarządu PIE (40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) - z dopiskiem: "EKOLAURY 2017".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATOR

tel: (32) 253 51 55
tel. kom.: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl