Ekolaury

UWAGA!
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych został przedłużony do 31 lipca 2017 r.

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła XVI edycję Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017”!
 
  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs „EKOLAURY”, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:
 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
oraz:
 • Czystsza Produkcja (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego). 
  Terminarz:
 • marzec 2017 r.                   - ogłoszenie XVI edycji Konkursu;
 • do 31 lipca 2017 r.          - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE;
 • do 15 sierpnia 2017 r.         - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2017 r.         - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września 2017 r.        - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • 24 października 2017 r.        - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Biura Zarządu PIE (40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) - z dopiskiem: "EKOLAURY 2017".

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto:
Credit Agricole Bank Polska S.A. O/Katowice: 27 1940 1076 3162 0242 0000 0000


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATOR

tel: (32) 253 51 55
tel. kom.: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl