W pierwszym tegorocznym numerze czasopisma m.in. ekorozmowa o gospodarce obiegu zamkniętego z dr Aleksandrem Sobolewskim, Dyrektorem Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu czy ocena wód podziemnych w województwie śląskim na podstawie wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska.

(pdf do pobrania)

Zachęcamy do lektury!

Spis treści:

EkoRozmowa


Centrum wiedzy technologicznej str. 5


Fakty i wydarzenia


W trosce o dzisiaj, z myślą o jutrze str. 9
Nowe perspektywy, nowe programy str. 13
Podsumowanie dla Decydentów str. 15


Prawo i finanse


Perspektywy rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego str. 18
W stronę rozumu… str. 21
Niebezpieczny związek str. 24
Wody podziemne str. 27
Analizy, opracowania i raporty branżowe str. 31


Badania i technologie


Biogaz i inne biopaliwa gazowe str. 36
Owady morskie str. 40


Prezentacje i współpraca


Opakowania – Rekopol odpowiada na pytania str. 43
INTARG EKO str. 45