Zrównoważony Rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. CZŁOWIEK - GOSPODARKA - ŚRODOWISKO     

Konstytucja RP, R. I, Art. 5: 
''Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju''.

Zapraszamy do odwiedzenia strony na Facebooku: